Logo icoon van opstekende hand met 1 uit de 1000

Privacy Policy

GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kongostraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

We verwerken je contactgegevens, nl. je bedrijfsnaam, naam van contactpersoon, regio, eventueel een telefoonnummer en e-mailadres. Je gegevens worden gebruikt om je te contacteren in kader van acties om ondernemers te motiveren om mensen met een beperking in dienst te nemen (enerzijds via een nieuwsbrief, anderzijds via persoonlijke contactname).

Je verleent toestemming om je gegevens te verwerken door deze in te vullen op onze website. Je hebt het recht om je gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment terug in te trekken. Stuur daartoe een e-mail naar privacy@gtb.be.

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig. Ze worden enkel gebruikt door de medewerkers die betrokken zijn op dit project. We bewaren je contactgegevens niet langer dan nodig voor het verwezenlijken van bovenstaande doeleinden.

Je hebt recht op informatie, inzage van je gegevens, verbetering en recht op overdraagbaarheid. In bepaalde gevallen heb je het recht om te vragen om je gegevens te verwijderen, bv. wanneer je je toestemming intrekt en er geen andere grond voor verwerking is. In een aantal situaties heb je recht op beperking van verwerking. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Tenslotte heb je recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Uw succesverhaal
begint hier

Heeft u nog vragen? Of bent u helemaal klaar om zich te engageren?
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Door te verzenden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verzamelen.
U leest er alles over in onze Privacy Policy.

Ga naar de inhoud